Alime HUMA

Yalnızlığın buzulları çözüldüler damla damla
Sıcak yüreğinden taşan bir ışın yağmuruyla
Dizildiler içimizde ozanlardan notalara
Yaşamaz artık  nefesim karanlık kuyularda

Gölge düşse ruhumuza, alır bizi kollarına
Yollarımız uzun, kısa, o bizim hep yanımızda

Dargın yüreklere koşan,
Yaralarını saran,
İçi bir ses, bir nefes,
Soğuk dudaklara konan
Bir kelebek misali o

Gönlümüzdedir şimdi çiçeklerin renkleri,
Kutluyor gelişini, bin bir çeşit kuş sesi

Göz yaşımın sebebi, eski hüznüm değildir
Artık onun yarattığı, bu güzellik içindir

Sesleniyorum şimdi ona
“Ey güzelliğe örnek kral,
Sana muhtaç olanları
O beyaz sarayına al,
Işığın can versin diye
Hep sonsuz göklerde kal”

Alime HUMA
Dedicated to Mr. Omer Ozgec