Mehmet YALÇIN

“Nerde Yatmalı başlıklı müzik demetini dinliyorum sık sık. Bir kez daha şu kanıyı pekiştirdim kendimde: Dinledikçe daha çok sevdiğiniz şey, müziktir.”

16 Şubat 2003

 

“Şiiri az çok incelemiş birisi olarak Ömer Özgeç’in müzik sanatına yakın ilgi duydum; Medyanın gürültüsünden uzak, daha çok canlı insan ortamında kendini gösteren, büyük ozanların şiirleri üstüne besteler yapan, şiir ve müzik ilişkisine yönelik düşünceler, yöntemler üreten ve uygulama geliştiren bir sanatçı Ömer Özgeç.  “Bir iletişim dizgesi olarak müzik, dil kuramcılarını yakından ilgilendirmiş bir alandır. Kaldı ki müziğin evrensel bir “dil” olduğunda da hemen herkes birleşiyor. Ancak buradaki “dil” sözcüğünden, bilgi alışverişinde kullanılan doğal dil benzeri bir iletişim dizgesi anlaşılmamalı. Şarkı ya da türkü sözleri de bunun dışındadır. Çalgılarla ve insan sesiyle (bu arada ıslıkla) üretilen sözsüz müzik nasıl bir dil olabilirse, öyle bir dil.
“Bu anlamda ‘şiir nasıl bir dildir?’ sorusuna yanıt arama çerçevesinde Ömer Özgeç deneyimini önemsiyorum.”

Y. A. R. Müdafaa-i Hukuk, Mayıs 2006

 

“Derginin (Y. A. R. Müdafaa-i Hukuk) bir önceki sayısında alçakgönüllü tutumunuzdan söz etmiş, müziğinizin de bir tür ‘sessiz müzik’ olduğunu belirtmiştim. Bu sözlerle yalnızca kişisel niteliğinizi değil, sanatınızın özünü de vurgulamak istedim.”

18 Nisan 2006

 

“İşte Buluştuğumuz Yer” için:  Ömer’ciğim, nefis müziğin için çok teşekkür ederim. Dün İzmir’den Bodrum’a geldik. İnsanın hemen damarlarına işleyen ezgilerinle dinlendim.

3 Temmuz 2010

 

Ömerciğim, telefon konuşmasından sonra facebooku şöyle bir kurcaladım ve senin sayfanı buldum. Orada “Orta Yaşlı Kadın”ı dinlerken içinde yaşar gibi oldum, çünkü aylarca o şiirin gizemini çözebilmek, ses ve kavram zerreleriyle nasıl bir dizge kurulmuş olduğunu görebilmek için uğraş vermiştim. Bir de o zerreleri senin ezgilerinde algılamak anlatılmaz bir coşku verdi bana.

23 Mart 2011