Y. A. R. Müdafaa-i Hukuk Mayıs 2006

“Şiiri az çok incelemiş birisi olarak Ömer Özgeç’in müzik sanatına yakın ilgi duydum; Medyanın gürültüsünden uzak, daha çok canlı insan ortamında kendini gösteren, büyük ozanların şiirleri üstüne besteler yapan, şiir ve müzik ilişkisine yönelik düşünceler, yöntemler üreten ve uygulama geliştiren bir sanatçı Ömer Özgeç.

“Bir iletişim dizgesi olarak müzik, dil kuramcılarını yakından ilgilendirmiş bir alandır. Kaldı ki müziğin evrensel bir “dil” olduğunda da hemen herkes birleşiyor. Ancak buradaki “dil” sözcüğünden, bilgi alışverişinde kullanılan doğal dil benzeri bir iletişim dizgesi anlaşılmamalı. Şarkı ya da türkü sözleri de bunun dışındadır. Çalgılarla ve insan sesiyle (bu arada ıslıkla) üretilen sözsüz müzik nasıl bir dil olabilirse, öyle bir dil.

“Bu anlamda ‘şiir nasıl bir dildir?’ sorusuna yanıt arama  çerçevesinde Ömer Özgeç deneyimini önemsiyorum.”

Prof. Dr. Mehmet YALÇIN

Y. A. R. Müdafaa-i Hukuk, Mayıs 2006