Şengül Öymen GÜR

“Sevgilerde” klibi için Ulvi Bacıoğlu: “Sevgili Ömer, devrimcilik bize sevgiyi de unutturdu, hatırlattığın için teşekkürler”, diye yazmıştı. Bu yoruma Şengül Öymen Gür’den şöyle bir yanıt geldi: “Devrimcilik sevgiyi unutturmaz. İçi boş bir kavram olarak kullanılmadıkça… Post-Kapitalist talan düzeni ve yükselen bireycilik gibi haller paylaşım ve emek isteyen sevgiyi unutturmaya çalışıyor, diye düzeltmek isterim”.

20 Nisan 2010

 

“İşte Buluştuğumuz Yer” için:
İŞTE BU!!!!

29 Haziran 2010

 

“Yüzü” için:
“Çok dokunaklı – ses mi? melodi mi? söz mü? Hangisi bilmem… Kutlarım”

4 Temmuz 2010

 

“Sofra” için

İlk kez Nazım’ın sözleri sesin arkasında kalmış. Amaçlanmamış bir

dokunaklılık… sesin eklediği bir şey bu bence.

21 Nisan 2009