Ahmet SALCAN

Şiire eşlik eden bu ezgilerin, ona kendi biçemini yansıtmaktan kaçınmakla yetindiğini düşünmek yanlıştır. Bence burada müzik şiiri cesaretle siliyor ve yeniden yazıyor.

25 Temmuz 2015