3

Şengül Öymen GÜR

“Sevgilerde” klibi için Ulvi Bacıoğlu: “Sevgili Ömer, devrimcilik bize sevgiyi de unutturdu, hatırlattığın için teşekkürler”, diye yazmıştı. Bu yoruma Şengül Öymen Gür’den şöyle bir yanıt geldi: “Devrimcilik sevgiyi unutturmaz. İçi boş bir kavram olarak kullanılmadıkça… Post-Kapitalist talan düzeni ve yükselen bireycilik gibi haller paylaşım ve emek isteyen sevgiyi unutturmaya çalışıyor, diye düzeltmek isterim”.