2

ALİ DAYI

Gemlik’te oraya Fabrika denirdi, biz de öyle derdik. Fabrika sineması, fabrika düğün salonu, fabrika iskelesi, fabrika plajı…  Sümerbank’ın bir başka fabrikasında, örneğin, Bursa’da Merinos fabrikasında yine aynı söylem, bu kez “bizim” iyelik ekiyle birlikte geçerli olabilirdi; “bizim fabrika”.