Annem

Yakınmasız ve bağışlatıcı nedenler bulmaya çalışmaksızın yaşamak! Yapamadığım ya da başaramadığım kimi şeylerden dolayı başkalarını sorumlu tutmadım hiçbir zaman; bireyde yansıyanın aslında toplumsal olduğunun bilincindeyim. Ama, dostlarımı yeterince arayamadığım zamanlarda bağışlatıcı nedenler bulmaya çalışmışımdır. Halim Şefik, onu yeterince arayamadığım ve arayamayışıma kimi nedenler sıraladığım zaman kızardı bana, “mazeretsiz ve şikâyetsiz” yaşamak gerektiğini söylerdi.