2

Ahmet SALCAN

Şiire eşlik eden bu ezgilerin, ona kendi biçemini yansıtmaktan kaçınmakla yetindiğini düşünmek yanlıştır. Bence burada müzik şiiri cesaretle siliyor ve yeniden yazıyor.

5

Önay SÖZER

Senin şiirli ve şiirsel müziklerinde neredeyse her an melankoli ağır basıyor. Fakat bu melankolinin altında ve yanında, belki de çocuksu bir umut, neşe ve gülümseme var.