3

Sanat ve Ütopya

Ömer ÖZGEÇ
Yazı “Bilim ve Gelecek” dergisinin düzenlediği 15. Ütopyalar toplantısında sunuldu

Ali Püsküllüoğlu “siyasa”yı, “yurt işlerini yürütmek için tutulan ölçülü yol”, diye tanımlıyor. Eğer böyleyse, siyasacıların öncelikle iki şeye gereksinmeleri var demektir. Yaşamsal önemde olan bu iki şeyden biri bilgi, öbürü de aydın görüşlü insanlar, bireylerdir.

2

ALİ DAYI

Gemlik’te oraya Fabrika denirdi, biz de öyle derdik. Fabrika sineması, fabrika düğün salonu, fabrika iskelesi, fabrika plajı…  Sümerbank’ın bir başka fabrikasında, örneğin, Bursa’da Merinos fabrikasında yine aynı söylem, bu kez “bizim” iyelik ekiyle birlikte geçerli olabilirdi; “bizim fabrika”.